Institut za strane jezike :: Univerzitet Crne Gore :: Institute of Foreign Languages :: University of Montenegro

About us | O Institutu | Profesori i saradnici | Kursevi | Provjera znanja | Saradnja | Galerija | DPLCG | Publikacije | Administracija | Stipendije | Nastavni planovi | Program studija | Kontakt |

.
  :: Predavači - Institut za strane jezike                                                                                                                                                    index>>
  Prof. dr Igor Lakić, dekan

Dr Igor Lakić, vanredni profesor. Nastavna oblast: engleski jezik i lingvistika; prevođenje. Oblast istraživanja: analiza diskursa, sintaksa engleskog jezika, fonetika i fonologija engleskog jezika, sociolingvistika i prevođenje. Kontakt: igorlakic24@gmail.com

Više detalja možete naći ovdje >>>

 Prof. dr Slavica Perović, profesor u penziji

Dr Slavica Perović, redovni profesor. Nastavna oblast: engleski jezik i lingvistika. Oblast istraživanja: lingvistika, morfologija, analiza diskursa, pragmatika. Kontakt: slavica@ac.me Više detalja možete naći ovdje >>>

  Prof. dr Marjana Đukić

Dr Marjana Đukić, vanredni profesor. Nastavna oblast: francuski jezik i književnost; prevođenje. Oblast istraživanja: francuska književnost, naratologija, teorija romana. Kontakt: marjana.dj@gmail.com

Više detalja možete naći ovdje >>>

  Prof. dr Nataša Kostić

Dr Nataša Kostić, vanredni profesor. Nastavna oblast: engleski jezik i lingvistika. Oblast istraživanja: sintaksa, semantika (kondicionalnost i leksičko-semantičke relacije), pragmatika, kognitivna lingvistika, kontrastivna analiza i primijenjena lingvistika. Kontakt: kostic@ac.me
Više detalja možete naći ovdje>>>

   Prof. dr Vesna Bulatović

Dr Vesna Bulatović, vanredni profesor. Nastavna oblast: engleski jezik i lingvistika; prevođenje. Oblast istraživanja: leksička semantika, aspektologija, kontrastivna analiza, analiza grešaka, teorija prevođenja i jezik prava. Kontakt: vesnabu@ac.me
Više detalja možete naći ovdje>>>

 Doc. dr Neda Andrić

Dr Neda Andrić, docent. Nastavna oblast: ruski jezik i književnost. Oblast istraživanja: ruska književnost, poetika ruskog simbolizma, teorija recepcije, prevođenje. Kontakt: nedaandric@yahoo.com

Više detalja možete naći ovdje >>>

  Doc. dr Olivera Kusovac

Dr Olivera Kusovac, docent. Nastavna oblast: engleski jezik i književnost; prevođenje. Oblast istraživanja: engleska i američka drama, kao i teorija i praksa prevođenja. Kontakt: oliverak@t-com.me

Više detalja možete naći ovdje>>>


   Doc. dr Jelena Pralas

Dr Jelena Pralas, docent. Nastavna oblast: engleski jezik i književnost; prevođenje. Oblast istraživanja: bavi se prevođenjem, engleskom književnošću i jezikom struke. Kontakt: pralas@t-com.me
Više detalja možete naći ovdje>>>

 Doc. dr Vesna Bratić

Dr Vesna Bratić, docent. Nastavna oblast: engleski jezik i književnost. Oblast istraživanja: engleska i američka književnost, kao i književno prevođenje. Kontakt: vesnabratic@gmail.com
Više detalja možete naći ovdje>>>

 

Doc. dr Milica Vuković

Dr Milica Vuković, docent. Nastavna oblast: engleski jezik i lingvistika. Oblast istraživanja: analiza političkog diskursa, analiza konverzacije, korpusna lingvistika, kritička analiza diskursa. Kontakt: vmilica@ac.me; www.vukovicmilica.tk
Više detalja možete naći ovdje>>>

Dr Igor Ivanović

IgorDr Igor Ivanović, saradnik. Nastavna oblast: engleski jezik i lingvistika; prevođenje. Oblast istraživanja: korpusna i računarska lingvistika. Kontakt: iggybosnia@gmail.com
Više detalja možete naći ovdje>>>

 

 Mr Radmila Novak, predavač više stručne škole

Mr Radmila Novak, predavač više stručne škole. Nastavna oblast: engleski jezik. Oblast istraživanja: lingvistika i prevođenje.
Više detalja možete naći ovdje>>>

Mr Sonja Špadijer

Mr Sonja Špadijer, saradnik za francuski jezik. Nastavna oblast: francuski jezik i lingvistika; prevođenje. Oblast istraživanja: lingvistika i prevođenje. Kontakt: sonjaspa@yahoo.fr 
Više detalja možete naći ovdje>>>

 

  Mr Dragana Čarapić

Mr Dragana Čarapić, saradnik. Nastavna oblast: engleski jezik i lingvistika. Oblast istraživanja: leksička semantika i jezik struke. Angažovana je na Prevodilaštvu, Ekonomskom fakultetu i Fakultetu likovnih umjetnosti. Kontakt: draganac@ac.me, www.draganacarapic.tk
Više detalja možete naći ovdje>>>

 Mr Olivera Mišnić

OM Mr Olivera Mišnić, saradnik. Nastavna oblast: francuski jezik i prevođenje. Oblast istraživanja i interesovanja: analiza autora francuske moderne književnosti, esejistika, književna kritika, prevođenje. Kontakt: oliverat@ac.me
Više detalja možete naći ovdje>>>

 Mr Danilo Alagić

DA Mr Danilo Alagić, saradnik. Nastavna oblast: engleski jezik i lingvistika. Oblast istraživanja: sintaksa, gramatika i analiza diskursa. Angažovan je na osnovnom studiju Prevodilaštvo, Filozofskom fakultetu, Pravnom fakultetu, Fakultetu političkih nauka, Ekonomskom fakultetu i Metalurško-tehnološkom fakultetu. Kontakt: dachoalagic@yahoo.com;

www.daniloalagic.tk

 Mr Milica Kadić-Aković

Mr Milica Kadić Aković, lektor, simultani prevodilac, licencirani trener Direktorata za konfrerencijsko prevođenje (SCIC).Nastavna oblast: engleski jezik i prevođenje. Oblast istraživanja: jezik u komunikaciji i odnosima s javnošću (dobitnica nagrade Kongresa PR stručnjaka za doprinos ovoj oblasti).

Kontakt: kadic.akovic.milica@gmail.com

Mr Vesna Stanković

Mr Vesna Stanković, lektor za francuski i italijanski jezik. Nastavna oblast: italijanski jezik, francuski jezik, prevođenje. Kontakt: stankomi.vesna@t-com.me

Više detalja možete naći ovdje>>>

 Mr Jelena Muhadinović (IN MEMORIAM (1971-2014))

Jelena M Mr Jelena Muhadinović, lektor. Nastavna oblast: ruski jezik i prevođenje. Oblast istraživanja: ruska književnost i prevođenje.
Više detalja možete naći ovdje>>>

 Savo Kostić

Savo Kostić, lektor. Nastavna oblast: engleski jezik i prevođenje. Oblast istraživanja: engleska i američka književnost, prevođenje poezije i jezik struke. Kontakt: s.kostic@t-com.me


 Anastasija Vrbica

AV Anastasija Vrbica, lektor. Nastavna oblast: ruski jezik i prevođenje. Oblast istraživanja: uticaj dijalektickog okruženja na učenje jezika, frazeologija ruskog jezika, metodika predavanja ruskog jezika strancima. Kontakt: vrbica@mail.ru
Više detalja možete naći ovdje>>>

Maja Milanović

Maja Milanović, lektor. Nastavna oblast: engleski jezik. Oblast istraživanja: metodika nastave stranih jezika. Kontakt: majamilanovic@t-com.me; www.majamilanovic.ucoz.com

Više detalja možete naći ovdje >>>

Stefan Bulatović

Mr Stefan Bulatović, honorarni saradnik. Nastavna oblast: engleski jezik i lingvistika. Oblast istraživanja: leksička morfologija, pragmatika i analiza diskursa.

Kontakt: stefanbulatovic@t-com.me; www.stefanbulatovic.yolasite.com

Marija Mujović

MMMarija Mujović, lektor. Nastavna oblast: ruski jezik i lingvistika. Oblast istraživanja: morfologija, leksikologija, prevođenje.

Kontakt: mujovicmarija@gmail.com

Više detalja možete naći ovdje >>>

 

 

Stalno zaposleni profesori i saradnici:

Engleski jezik i književnost

- Prof. dr Igor Lakić
- Prof. dr Nataša Kostić
- Prof. dr Vesna Bulatović
- Doc. dr Olivera Kusovac
- Doc. dr Jelena Pralas
- Doc. dr Vesna Bratic
- Doc. dr Milica Vuković
- Dr Igor Ivanović
- Mr Radmila Novak
- Mr Dragana Čarapić
- Mr Danilo Alagić
- Mr Milica Kadić-Aković
- Savo Kostić
- Maja Milanović

Francuski jezik i književnost

- Prof. dr Marjana Šukić
- Mr Olivera Mišnić
- Mr Sonja Špadijer
- Mr Vesna Stanković

Ruski jezik i književnost

- Doc. dr Neda Andrić
- Anastasija Vrbica
- Marija Mujović


Profesori u penziji:
- Prof. dr Slavica Perovic
- Prof. dr Durija Pojatić

 

Honorarno zaposleni profesori i saradnici na fakultetima:

Engleski jezik i književnost
Mr Matt Whiffen
Mr Draško Kašćelan

Francuski jezik i književnost
Mr Milica Lakčević
Mr Marija Dulović
Corinne Nenezić

Ruski jezik i književnost
Prof. dr Durija Pojatić
Prof. dr Dragan Koprivica
Dr Vesna Vukićević
Marina Đuričanin
Mr Jovan Radojević

Maternji jezik i književnost
Doc. dr Miodarka Tepavčević

Osnovi prava
Prof. dr Maja Kostić

Osnovi ekonomije
Prof. dr Slobodan Lakić

 

Spoljni saradnici na kursevima

Engleski jezik
Višnja Tripić
Sanja Vujošević
Radojka Dapčević
Miloš Andrić
Tiana Čović
Slavija Vukčević
Jasna Bulatović
Divna Paljević
Vesna Ivanović
Svetlana Kandybovich
Mr Matt Whiffen

Njemački jezik
Mr Ljubomir Ivanović
Miodrag Vuković

Italijanski jezik
Jelena Adžić

Francuski jezik
Corinne Nenezić

 

 

 

 


 

Institut za strane jezike:: copyright©2004. design by milov@c :: Sva prava zadrzana