Institut za strane jezike :: Univerzitet Crne Gore :: The Institute of Foreign Languages :: University of Montenegro

ISJ

  | O Institutu | Profesori i saradnici | Kursevi | Provjera znanja | Saradnja | Galerija | DPLCG | Publikacije | Administracija | Stipendije | Nastavni planovi | Program studija | Pravilnici | Za buduće studente | Za profesore | Logos et Littera: Journal of Interdisciplinary Approaches to Text | Nauka - pozivi na saradnju | Konsultacije | Mediji | Kontakt |

.

::: Dobro došli na internet prezentaciju Instituta za strane jezike :::

.

About us

Osnovne studije:

Prva godina

Druga godina

Treća godina

Specijalističke studije

Magistarske studije

 

Program studija

Curriculum

 

 

 

 

UNIVERZITET
CRNE GORE
INSTITUT

ZA STRANE JEZIKE
Jovana Tomaševića 37
81000 Podgorica
Crna Gora


Studentska služba
020 243 516
E-mail: isj@ac.me

Žiro-račun

510-199-25

 
:::: Vijesti ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

OPŠTA OBAVJEŠTENJA

 

Obavještavamo vas da će se Erasmus+ informativni dan, koji organizuje Nacionalna Erasmus+ kancelarija u saradnji sa Univerzitetom Crne Gore, održati u utorak 24. novembra 2015. godine u zgradi Rektorata Univerziteta Crne Gore, sa početkom u 9.30 časova. 19.11.2015

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Objavljen je drugi broj časopisa Logos et Littera: Interdisciplinary Approaches to Text. Sadržaj je dostupan na stranici časopisa 11.11.2015

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Obavještavaju se studenti kojima je odobreno plaćanje školarine u ratama da drugu ratu treba uplatiti do petka, 06. novembra a treću ratu najkasnije do 27. novembra. Sa uplatnicom i indeksom studenti su obavezni doći u studentsku službu Instituta (od 10 do 12 časova) radi evidentiranja uplaćene školarine. 3.11.2015

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Putujući sajam - studiranje u Francuskoj. Rektorat, 9.11, od 11 do 17 časova. Više informacija naći ćete ovdje. 3.11.2015

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Objavljen je Zbornik radova sa Pete međunarodne konferencije Instituta za strane jezike, "Riječ na granici kultura". 30.09.2015

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Mole se brucoši da prate veb-stranicu posvećenoj prvoj godini studija za obavještenja koja su njima namijenjena. 26.09.2015

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Obavještavamo akademsku javnost da je iz štampe izašla naučna monografija iz oblasti lingvistike "Academic Discourse across Cultures", urednika prof. dr Igora Lakića, mr Branke Živković i doc. dr Milice Vuković (Cambridge Scholars Publishing, Engleska). Monografija objedinjuje istraživačke radove iz oblasti akademskog diskursa dvanaest istaknutih autora iz ove lingvističke discipline. Rezime i sadržaj monografije mogu se naći na sajtu izdavača. 21.09.2015

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Specijalističke studije - Prijem studenata obaviće se u ponedeljak (21.09) u 17.15, u velikoj sali (sali pored studentske službe). Nastava će odmah nakon prijema početi po objavljenom rasporedu. 20.09.2015

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Studenti Osnovnih i Specijalističkih studija Instituta za strane jezike koji nisu upisali ili obnovili godinu, mogu to uraditi od ponedeljka, 21.09, do pretka, 25.09, u terminima od 10 do 12 sati u studentskoj službi Instituta. Nakon ovog roka, upis i obnova godine (za studijsku 2015/16 godinu) smatraće se završenim. Studenti koji zakasne da izvrše svoje obaveze moraće sačekati narednu studijsku godinu kako bi nastavili školovanje. 20.09.2015

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Osnovne studije - raspored 19.09.2015

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Specijalističke studije, upisne rang liste: engleski, engleski i francuski, engleski i ruski 17.09.2015

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Specijalističke studije - obnova godine 13.09.2015

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Osnovne studije - upis i obnova godine (obavještenja za sve tri godine su u istom dokumentu) 13.09.2015

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Osnovne studije - IV upisni rok, rang lista 8.09.2015

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Osnovne studije - III upisni rok, rang lista, obavještenje o upisu 1.09.2015

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Počeo je upis na jesenji ciklus kurseva stranog jezika. Upis možete obaviti preko telefona (020 246 142 i 067 336 335) ili u prostorijama Instituta (III sprat zgrade Ekonomskog fakulteta, kancelarija broj 5) svakog radnog dana i subotom od 10 do 18 časova. Više informacija možete dobiti putem telefona ili naći ovdje. 31.08.2015

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Osnovne studije: Promjena termina u dodatnom ispitnom roku - Popravni kolokvijum u dodatnom roku iz Fonetike engleskog jezika I i II održaće se u utorak, 25. avgusta, u Velikoj sali sa početkom u 17 časova.
Završni ispit održaće se u petak, 28. avgusta, u kabinetu profesora sa početkom u 10 časova. 22.8.2015

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Specijalističke studije - Raspored ispita u dodatnom roku 16.7.2015

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Osnovne studije - Raspored ispita u dodatnom roku 11.7.2015

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Kolektivni godišnji odmor na Univerzitetu Crne Gore počinje 15. jula. Prvi radni dan nakon odmora je 24. avgust. 9.7.2015

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Rang lista - II upisni rok 7.7.2015

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Drugi upisni rok - Osnovne studije prevodilastva 2.7.2015

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Upis na Osnovne studije, rang lista 1, 2

Uplata školarine obavlja se u ratama

Za upis priložiti: indeks, 2 fotografije, 2 popunjena prijavna lista (knjižara) i uplatu trećine semestralne školarine (ž.r. Instituta za strane jezike: 510-199-25, iznos 166,7 eura). Upis će se obaviti u srijedu i četvrtak (1-2. jul), u periodu od 10 do 12 časova. 9.07.2015

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

JUN

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

U skladu s instrukcijama rektorata, a na osnovu zaključka Senata i usvojenog Akademskog kalendara, dodatni ispitni rok ove godine sprovešće se na isti način i prema istom postupku kako je sproveden prethodne akademske godine. Dodatni rok će se održati u periodu od 24. avgusta do 5. septembra. Student može prijaviti najviše tri ispita iz predmeta koje je slušao ove akademske godine. Prijava ispita obaviće se u periodu od 1. do 10. jula. Visina naknade za polaganje svakog ispita je 10 eura. Prijavni obrazac 25.06.2015

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Obavještenje o upisu, prijavni obrazac 22.6.2015

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Ispit iz Engleske književnosti 6 održaće se u nedjelju 28. juna u 18 sati (umjesto u ponedjeljak, 29. juna). 19.06.2015

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

MAJ

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Osnovne studije - raspored ispita u popravnom roku 19.5.2015

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Ispit iz Prevođenja tekstova ekonomske struke sa engleskog jezika, predviđen za 20.5, održaće se u 17.00 časova umjesto u 19.00, kako je prvobitno najavljeno. 19.5.2015

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Konkurs za dodjelu stipendija za magistarske studije u Francuskoj (master II) 11.05.2015

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Obavještavaju se studenti koji nisu izmirili dugovanja po osnovu školarine da je odobrena uplata preostalog duga do 20. maja 2015. godine. Nakon navedenog datuma studenti koji ne izmire svoje obaveze ne mogu pristupiti ispitima, niti se njihove ocjene mogu verifikovati na Vijeću. U tom slučaju dug se prenosi na narednu školsku godinu i mora u cjelosti biti izmiren prije prijave predmeta za narednu godinu. 7.5.2015

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

APRIL

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Zakazuje se odbrana magistarskog rada kandidatkinje Jasne Bulatović za ponedjeljak, 3.5.2015, u 15.30h, u velikoj sali Instituta za strane jezike. 30.4.2015

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Zakazuje se odbrana magistarskog rada kandidatkinje Vesne Ivanović za ponedjeljak, 3.5.2015, u 14h, u velikoj sali Instituta za strane jezike. 30.4.2015

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Raspored ispita - Specijalističke studije 29.4.2015

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Povodom Praznika rada, neradni dan biće petak, 1. maj. 27.4.2015

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Raspored ispita u redovnom roku - Osnovne studije 26.4.2015

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Američki ugao organizuje promociju knjige Poezija Emili Dikinson (prevod: Jasna Levinger i Marko Vešović), 27. aprila u 19h, i prezentaciju programa Global Host Family (u saradnji sa studentskom organizacijom AIESEC Montenegro), 28. aprila u 19h. 25.4.2015

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

MART

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Balša Ivanović, student magistarskih studija Prevodilaštva, javno će braniti magistarsku tezu pod nazivom Domestikacija i forenizacija u prevodima poeme Moskva-Petuški Venedikta Jerofejeva na engleski i srpski jezik u ponedeljak, 30.03, u 14h, u velikoj sali Instituta za strane jezike. 27.03.2015

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Otvoreno je Takmičenje za najbolju studentsku ideju, pokrenuto u okviru WBCInno projekta. Više informacija naći ćete ovdje 26.03.2015

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Magistarski rad kandidatkinje Vesne Ivanović, Analiza strategija titlovanog prevođenja na primjeru filma ,,Kraljev govor’’, biće izložen u Biblioteci Instituta za strane jezike i Univerzitetskoj biblioteci 15 dana od dana objavljivanja ovog obavještenja. 13.03.2015

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Magistarski rad kandidatkinje Jasne Bulatović, Semantička i pragmatička analiza metafore u govoru Džulijana Barnsa, biće izložen u Biblioteci Instituta za strane jezike i Univerzitetskoj biblioteci 15 dana od dana objavljivanja ovog obavještenja. 13.03.2015

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Na snagu su stupila nova pravila studiranja: Pravila osnovnih studija, Pravila postdiplomskih studija (specijalističkih i magistarskih) 10.03.2015

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

FEBRUAR

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Termini konsultacija u ljetnjem semestru, 11.02.2015

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Regional Master's Program in Peace Studies 2015, informacije 9.02.2015

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Magistarski rad kandidata Balše Ivanovića, Domestikacija i forenizacija u prevodima poeme Moskva-Petuški Venedikta Jerofejeva na engleski i srpski jezik, biće izložen u Biblioteci Instituta za strane jezike 15 dana od dana objavljivanja ovog obavještenja. 6.2.2015

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Treći međunarodni studentski simpozijum, 5.3.2015, Sarajevo - International Burch University, poster 4.02.2015

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Dani frankofonije
TAKMIČENJE "DESET RIJEČI FRANKOFONIJE 2015"
U organizaciji Francuskog instituta Crne Gore
Pravila za Crnu Goru, poster 2.02.2015

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

JANUAR

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Osnovne studije - raspored časova 31.01.2015

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Sigma stipendije Univerziteta u Varšavi - informacije su na stranici posvećenoj stipendijama 30.01.2015

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Raspored (specijalističke studije) - Engleski jezik; Engleski i ruski jezik 27.01.2015

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Ovjera semestra za studente osnovnih i specijalističkih studija obavljaće se u periodu od 2. do 6. februara u studentskoj službi Instituta u terminu od 10 do 12 sati. Studenti su dužni da donesu indeks i uplatnicu za školarinu (samofinansirajući studenti). 26.01.2015

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

DECEMBAR

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Raspored ispita u popravnom roku, Osnovne studije 26.12.2014

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Piši pravilno - Vodič za Harvardski („autor-datum") sistem navođenja referenci 18.12.2014

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Raspored ispita, Specijalističke studije 15.12.2014

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Raspored ispita, Osnovne studije 9.12.2014, posljednja izmjena 17.12.2014

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

NOVEMBAR

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Plan anketiranja studenata u zimskom semestru 2014/2015. 29.11.2014

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Povodom Dana Instituta za strane jezike (26.11) proglašeni su najbolji studenti studijskog programa Prevodilaštvo za studijsku 2013/2014. godinu: Biljana Konatar (I godina, prosjek 9,72), Milica Golubović (II godina, prosjek 9,83), Aleksa Đačić (III godina, prosjek 10,00), Dragana Babić (III godina, prosjek 9,94) i Milica Raičević (IV godina, prosjek 9,52). 26.11.2014

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Iz štampe je izašla naučna monografija pod nazivom Analiza diskursa: teorije i metode, urednice prof. dr Slavice Perović. Monografija je dostupna i u elektronskom obliku. 25.11.2014

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Povodom Dana Instituta za strane jezike, u srijedu, 26.11, biće proglašeni najbolji studenti studijskog programa Prevodilaštvo za studijsku 2013/2014. godinu (velika sala, 12.30-13.00). Pozivamo vas da prisustvujete ovom događaju. 24.11.2014

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Objavljen je prvi broj časopisa Logos & Littera: Interdisciplinary Approaches to Text. 17.11.2014

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

U organizaciji Društva za primijenjenu lingvistiku Crne Gore 14.11.2014. uspješno je održan seminar pod nazivom "Principi pisanja naučnih radova iz oblasti društvenih nauka – praktični savjeti". Zbog velikog interesovanja, seminar će biti ponovljen na Filozofskom fakultetu u Nikšiću u decembru ove godine (o tačnom datumu naknadno ćemo vas obavijestiti). Prezentacije sa seminara biće objavljene nakon održanog seminara u Nikšiću. 16.11.2014

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Francuski institut Crne Gore organizuje studenski dan u Podgorici u saradnji s Rektoratom. Francuske visokoobrazovne ustanove ce imati svoje štandove namijenjene studentskoj populaciji. Ciljevi Sajma su prezentacija francuske ponude u oblasti visokog obrazovanja;
  usmjeravanje kandidata i pomoć pri odabiru programa i ustanova; informisanje o mogućnostima finansiranja studija, procedurama upisa i prijema i o kvalitetu boravka u Francuskoj. Događaj će se održati u subotu, 8.11, u 17.00 u rektoratu. 4.11.2014

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Stupio je na snagu novi Zakon o visokom obrazovanju. 2.11.2014

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

OKTOBAR

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

U izdanju Društva za primijenjenu lingvistiku Crne Gore i Instituta za strane jezike objavljen je zbornik radova pod nazivom "Primijenjena lingvistika u fokusu", urednika prof. dr Igora Lakića. Zbornik možete preuzeti ovdje. 31.10.2014

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Sugestije Naučnog odbora Biltena Univerziteta Crne Gore za popunjavanje klasifikacione biografije, sa primjerima 22.10.2014

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Obavještavamo sve zainteresovane  da je otvoren Konkurs za britanske CHEVENING stipendije, za akademsku2015/2016. godinu, za candidate iz Crne Gore. Rok za prijavljivanje je 15.novembar 2014. godine. Program se odnosi na postdiplomske studije u Velikoj Britaniji, a finansira ga britansko Ministarstvo spoljnih poslova sa svojim partnerskim organizacijama. Stipendije se dodjeljuju talentovanim profesionalcima koji su budući lideri, a dodjeljuju se za jednu akademsku godinu, za master nivo, na bilo kojem od vodećih britanskih univerziteta i pokriva sve troškove. Sve detaljne informacije o ovim stipendijama, aplikacione formulare, uputstvo za apliciranje i kontakt detalje, zainteresovani kandidati mogu dobiti na internet adresi www.chevening.org/montenegro/applying_montenegro 22.10.2014

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Monika Perović, student Magistarskog studija - Prevodilaštvo
brani magistarski rad na temu: Prevođenje leksike u oblasti zaštite jezičkih prava nacionalnih manjina. Odbrana će se održati u Velikoj sali Instituta za strane jezike, u ponedeljak, 20.10.2014, sa početkom u 12h. 14.10.2014

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Maja Šaraba, student Magistarskog studija - Prevodilaštvo, brani magistarski rad na temu: Prevođenje terminologije u postupcima Evropskog suda za ljudska prava. Odbrana će se održati u Velikoj sali Instituta za strane jezike, u ponedeljak, 20.10.2014.god. sa početkom u 13h. 14.10.2014

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Otvara se konkurs  za američku Global UGRAD stipendiju za studente osnovnih studija, koji mogu provesti jednu studijsku godinu u nekoj od američkih država. Prezentacija ovog programa održaće se u ponedjeljak 13.10.2014.godine u Rektoratu Univerziteta Crne Gore u 14.00 h. Sve dodatne infomacije mogu se naći na linku
Kancelarija za međunarodnu saradnju UCG-a 10.10.2014

 

 

 

eXTReMe Tracker